selalu III

terus, langsung:
maka menteri itu pun menangkap ~ budak-budak itu lalu dibawa balik ke negerinya.

berkongsi