selaberak

[bahasa percakapan] (kain) pengalas pelana.

berkongsi