sekunder

yang kedua (pentingnya, tingkatannya, dan lain-lain), tidak yang utama, yang terbit atau terhasil daripada sesuatu yang asas atau utama:
manusia merupakan individu psikologikal yang wajib memenuhi beberapa keperluan asas dan ~;
fungsi yang ~ ini boleh ada, boleh tidak;
sumber-sumber
~.

berkongsi