sekul

sejenis bekas air atau makanan (daripada tempurung yang ditebuk dan lain-lain).

berkongsi