sekstan

(Ast) sejenis alat optik yang digunakan untuk mengukur sudut dalam pandu arah, seperti altitud jasad samawi.

berkongsi