sekoyah

sejenis tumbuhan (pokok memanjat), akar katup-katup, kekatup, akar kait-kait rimba, Bauhinia flammifera.

berkongsi