sekedup

tempat duduk di atas belakang unta, pelana, sela;

= syakduf.

berkongsi