sekang

[Minangkabau] sumbat;

menyekang menyumbat, mengganjal;
~ mata [kiasan] menyakitkan (tidak menyenangkan, merisaukan) hati;
~ perut [bahasa kasar] makan, mengisi perut;

tersekang tersumbat, tersekat.

berkongsi