sekan

(Matematik) garisan lurus yang memotong suatu bulatan pada dua tempat yang berlainan.

berkongsi