sebat

[Jakarta] cepat, pantas, tangkas;

kesebatan kecepatan, kepantasan.

berkongsi