sebasah

sejenis tumbuhan (pokok kecil), gambir hutan, Trigonopleura malayana;
~ hitam (minyak)
sejenis tumbuhan (pokok), pelangas, Aporosa aurea;
~ jantan
sejenis tumbuhan (pokok renek), rukam hutan, Aporosa pseudoficiofolia.

berkongsi