sebar luas

menyebarluaskan menyebarkan secara meluas, menyebarkan dengan berbagai-bagai cara sehingga diketahui dan sebagainya di merata tempat:
jenama dan cap dagangan disebarluaskan melalui media massa seperti iklan di radio, televisyen, dan pawagam;
~ senarai istilah, ejaan, dan maklumat bahasa kepada para pengguna bahasa di sektor awam, institusi pengajian tinggi, dan sektor swasta;

tersebar luas tersebar dengan meluasnya, tersebar ke merata tempat (sehingga diketahui ramai).

berkongsi