seban-seban

[Minangkabau] sebentar-sebentar kencing (tetapi sedikit sahaja).

berkongsi