sawar

1. penghalang yang dibuat daripada ranting kayu, duri, rotan, dan lain-lain (untuk menutup jalan, supaya pokok tidak dipanjat orang, dan lain-lain);

2. semacam belat yang dibuat daripada ranting kayu, duri, dan lain-lain (untuk melorongkan binatang masuk perangkap, ikan masuk lukah, dan lain-lain);

menyawar memasang sawar, menghalang dengan sawar.

berkongsi