sawah

tanah yang bencah (digenangi air) tempat menanam padi, bendang;
turun ~ (mulai) mengerjakan sawah;
~ air sawah yang berair kerana hujan;
~ bencah sawah yang mendapat airnya dari tali air;
~ rawang sawah di tanah yang berpaya-paya;
~ tadahan [Jawa] sawah yang hanya mendapat air daripada air hujan;
~ berpermatang, ladang berbintalak (peribahasa) sesuatu perkara itu ada batasnya (hadnya);
~ luas tahan tua, rumah gedang tahan tonggak (peribahasa) jika ada orang yang meminjam wang, wajib ada orang yang menjaminnya;
ke ~ tidak berluluk, ke ladang tidak berarang (peribahasa) memperoleh keuntungan (dan lain-lain) tidak dengan bersusah payah;

bersawah
1. mempunyai sawah:
orang-orang kita yang tidak ~ biasanya membeli beras dari kedai;

2. = menyawah bekerja menanam padi di sawah, mengerjakan sawah:
kerja Tuk Mat sehari-hari ialah menoreh getah dan ~;
~ seperempat piring, ke sawah sama dengan orang
(peribahasa) orang miskin yang berlagak seperti orang kaya-kaya;
~ sepiring tidak akan tempat sepasin bertanya (peribahasa) peri kemiskinan yang amat sangat;

persawahan
1. perihal bersawah (mengusahakan sawah):
dalam sejarah ~ di negeri ini, menanam padi dua kali setahun sudah lama dilakukan;

2. kawasan yang dijadikan sawah;

pesawah orang yang kerjanya bersawah, petani:
menantunya bukan seorang ~ lagi, melainkan sudah bakal jadi saudagar.

berkongsi