sasar V

[Brunei];

menyasar menolak atau menyorong sesuatu (barang, orang, dan lain-lain).

berkongsi