saring I

menyaring
1. membersihkan sesuatu (menerusi benda yang berlubang kecil-kecil), menapis:
~ minyak;

2. [kiasan] memilih (untuk mencari yang baik, elok, dan lain-lain):
~ pemohon-pemohon yang akan diambil bekerja;

saringan
1. = penyaring penapis, tapisan;

2. acara dan sebagainya untuk memilih (yang baik, elok dan lain-lain):
daripada jumlah ini, seramai 16 orang akan dipilih untuk menjalani ~ bagi memilih 6 orang peserta paling baik;

penyaringan
1. perihal (kerja, proses, dan sebagainya) menyaring, penapisan;

2. perbuatan atau proses memilih (yang baik, elok, dan lain-lain);

3. yang telah disaring.

berkongsi