sari pati

isi atau pokok (daripada karangan dan lain-lain);
inti sari.

berkongsi