saraung

[Brunei] sejenis tutup kepala (topi).

berkongsi