saran I

cadangan (fikiran, pendapat, dan sebagainya) yang dikemukakan;
memberi ~ mengemukakan cadangan;

menyarani mengemukakan cadangan (fikiran dan lain-lain) kepada;

menyarankan
1. mengemukakan (pendapat dan sebagainya), mengemukakan cadangan, memberi saran:
dalam tulisannya itu, Nik Hasan ~ supaya kerajaan bertindak menyelamatkan negeri Kelantan;

2. menyebarkan di kalangan umum, menyiarkan, mempropagandakan:
dia pandai berpidato ~ cita-cita politiknya kepada rakyat;

saranan hal yang disarankan (dikemukakan dan lain-lain):
~nya mendapat sambutan daripada orang ramai;

penyaranan perihal menyarankan sesuatu, pencadangan, pengutaraan:
~ kesamaan hak itu bukanlah semata-mata demi kepentingan golongan tertentu;

penyaran pihak atau orang yang menyarankan sesuatu, pencadang, pengusul.

berkongsi