sara II

bersara turut serta (dalam sesuatu perkongsian dan lain-lain).

berkongsi