saptamarga

[Indonesia] jalan yang tujuh (tujuh fasal yang mesti dipatuhi oleh anggota tentera).

berkongsi