saprofit

(Biologi) tumbuhan yang hidup dengan memakan benda-benda yang reput (busuk).

berkongsi