sangling

[Jawa];

menyangling mengumpan, mengilapkan (emas, perak, dan lain-lain).

berkongsi