sangkut

[sastera lama] = tersangkut terpikat:
lagi pula rasa hamba pun ~ melihat muka tuan hamba;

bersangkut
1. bergantung, berpaut, berpegang:
ilmu yang menjadi tempat ~ kepercayaanku;

2. = bersangkutan bersangkut paut:
sifat mereka itu pun, pada umumnya, tiada memantangkan barang sesuatu pekerjaan yang ~ dengan kewujudan dan maksudnya;

3. = bersangkutan terlibat (dalam sesuatu perkara), berkenaan, berhubungan:
hal besar-besar yang ~ dengan pemerintahan dan kerajaan;
orang yang bersangkutan itu ayah dan abangku sendiri;

menyangkut
1. menggantung (pada kait dan lain-lain), memaut, menggayut:
dia ~ lampu itu di tengah-tengah ruang rumahnya;

2. bersangkutan dengan, berkaitan (bertalian) dengan:
empat daripada kriteria ini bersifat ekstrinsik belaka, iaitu yang ~ soal kemanusiaan dan kemasyarakatan;

sangkut-menyangkut hubungan, kaitan, kena-mengena;

menyangkuntukan
1. menggantungkan (pada kait dan lain-lain), memauntukan, menggayuntukan:
lempengnya itu pun disangkuntukannya pada sigai tempat ia memanjat pohon itu;

2. = mempersangkuntukan menjadikan kait-mengait, melibatkan, mengaitkan, menyangkutpauntukan:
satu krisis besar pernah berlaku yang ~ menteri;
~ hati
[kiasan] menumpukan cinta;

tersangkut
1. tergantung pada sesuatu, terletak pada sesuatu (seluar pada duri dan lain-lain):
beg tangan putih yang ~ di jenjang kerusi;

2. terlibat sama, terbawa masuk, terbawa-bawa:
kelima-lima orang ini tidak ~ dengan kejadian merompak itu;

3. tertumpu pada (pandangan), terlekat:
pandangannya ~ pada parut di bawah siku tangan kanannya;

4. terhenti (perjalanan):
di mana ~, di situlah singgah;

5. = ~ hati jatuh hati kepada, terpikat;

tersangkut-sangkut terputus-putus, tertahan-tahan, gagap (percakapan dan lain-lain):
aku bertanya dalam bahasa Inggeris dengan cara yang ~;

sangkutan
1. penyangkut;

2. gangguan (halangan dan lain-lain);

persangkutan perhubungan, pertalian;

penyangkut tempat menyangkut sesuatu.

berkongsi