sangkil I

1. sampai atau tercapai;

2. kena tepat, mengenai;

3. mujarab atau serasi (ubat).

berkongsi