sanggul

gelung atau simpul rambut perempuan, kundai;
jenis-jenisnya:
~ ayam mengeram, ~ bulat, ~ kelung, ~ lintang, ~ miring, dan lain-lain;
~ Fatimah sejenis azimat pelias;
hang tak kurang ~, aku tak kurang tenggek (peribahasa) hilang yang satu masih ada lagi gantinya yang lain (laki-laki dan perempuan);
terlintang oleh ~ (peribahasa) suami yang selalu menurut kata isterinya;

bersanggul
1. memakai sanggul:
rambutnya ~ lintang sangkut;

2. sedang mengenakan sanggul;

menyanggul, menyanggulkan mengenakan (memasang) sanggul:
maka disanggulnya rambut yang terurai.

berkongsi