sanggah I

menyanggah
1. membantah, menyangkal:
dia boleh bermulut keras kepadaku dan ~ kataku;

2. melawan, menentang:
raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah;

menyanggahkan [sastera lama] menyanggah:
kapal armada itu tiada dapat kita ~ di laut;

sanggahan bantahan atau tentangan (terhadap sesuatu):
lekas benar dia mengalah apabila menerima ~ daripada isterinya;

penyanggahan perihal menyanggah, pembantahan, penentangan;

penyanggah orang yang menyanggah, pembantah, penentang:
budak itu tidak derhaka, tidak ~ orangnya.

berkongsi