sanga I

tahi leburan, buih berserta kotoran yang lain (daripada logam yang dileburkan);
~ bes hasil sampingan (campuran beberapa sebatian daripada pembuatan keluli) yang boleh dibuat baja.

berkongsi