sanding II

sudut (penjuru, bucu) yang tajam pada sesuatu;

bersanding
1. berbucu (bersudut) tajam;

2. [kiasan] bisa atau tajam (perkataan dan lain-lain);
bulat bersegi, ~ melukai (peribahasa) orang yang nampaknya lurus tetapi tidak dapat dipercayai.

berkongsi