sandak I

menyandak memendekkan tali kail, menyentak.

berkongsi