samun II

~ gurun tumbuh-tumbuhan (semak dan belukar) di kawasan yang berhampiran dengan padang pasir;
semak ~ semak dan belukar.

berkongsi