samudera

lautan:
masing-masing melihat jauh ke tengah ~.

berkongsi