sambat V

[Brunei] awal (hari), pagi hari:
Jamaliah terpaksa bangun ~ benar kerana kebunnya agak jauh.

berkongsi