sambang II

[Jawa] bermacam-macam penyakit (yang disebabkan oleh sesuatu yang ghaib).

berkongsi