salji

hablur-hablur ais yang turun dari awan (rupanya putih seperti kapas).

berkongsi