saldo

[Indonesia-Belanda] selisih (wang masuk dan wang keluar), baki.

berkongsi