salak II

sejenis tumbuhan (palma), Zalacca edulis;
~ hutan
sejenis tumbuhan (palma),
a) Zalacca affinis;
b) Zalacca conferta; c) Zalacca glaborescens;
~ kumbar
= ~ ringan sejenis tumbuhan (palma), Zalacca wallichiana;
tinggal kelopak ~
(peribahasa) habis harta bendanya (tinggal yang ada di badan sahaja).

berkongsi