sakat IV

[Kelantan], [Terrenganu] batas, had.

berkongsi