saiz

besarnya (kasut, baju, dan lain-lain), ukuran besar (sesuatu);

bersaiz dengan saiz:
dua keping gambar ~ poskad.

berkongsi