saga II

cerita rakyat (berdasarkan peristiwa sejarah) yang diceritakan turun-temurun dan mengandungi fantasi.

berkongsi