sabot

[Indonesia-Belanda]

1. perbuatan memusnahkan harta benda musuh dan lain-lain (untuk mematahkan gerakan mereka);

2. perbuatan menggagalkan sesuatu usaha dan lain-lain;

menyabot
1. memusnahkan barang-barang musuh dan lain-lain (untuk mematahkan usaha mereka);

2. menggagalkan sesuatu usaha dan lain-lain;

penyabotan perbuatan menyabot;

penyabot orang yang menyabot.

berkongsi