sabak II

1. dapur tempat memasak nasi ketika diadakan kenduri:
datanglah orang-orang negeri itu membuat ~, membuat balai, berbagai-bagailah permainannya;

2. dapur tempat memasak nira;

menyabak memasak nira (untuk membuat gula).

berkongsi