Sabah

negeri di Malaysia yang terletak di timur laut Borneo, keluasan 73 711 km2, Kota Kinabalu sebagai ibu negeri, Negeri Di Bawah Bayu;

kesabahan berkenaan sifat kenegerian seseorang yang berasal dari Sabah.

berkongsi