ruwat

tidak keruan, kacau, kalut, kusut, rumit, sulit:
perubahan kata kerja yang ~ dan sulit seperti pada bahasa-bahasa Indo-Jerman tidak ada;

meruwatkan mengacaukan, mengaluntukan, mengusuntukan, menyulitkan:
acap kali kiasan malah mengusuntukan maksud, ~ makna;

keruwatan kekacauan, kekalutan, kekusutan, kesulitan:
di mana-mana, yang lama dengan yang baharu bertempur hebat, ~ yang tidak habis-habisnya timbul daripada pertempuran itu.

berkongsi