runtut II

[Jawa];

runtutan runtunan, rentetan.

berkongsi