rungkuh

kelihatan sudah tua benar;
tua ~ sangat tua;

kerungkuhan menjadi tua renta.

berkongsi