rumit

[Minangkabau] tidak mudah, sukar, sulit, susah:
kami menghadapi persoalan beras yang ~;
kalau jadi begitu, ~ pula hidup mereka anak-beranak kerana tiada pekerjaan;
dalam ~
sedang hamil;

merumitkan menyukarkan, menyulitkan, menyusahkan:
kalau dirinya sakit, keadaan lebih ~ lagi, dia tidak dapat pergi ke laut;
perkara cadangan di luar negeri itu akan ~ perjalanan Bank Negara;

kerumitan perihal rumit, kesukaran, kesulitan, kesusahan:
~ yang besar kepada pekedai ialah memungut hutang.

berkongsi