Rumi

= huruf ~ abjad dalam bahasa Melayu dan bahasa moden yang lain yang bermula dengan A dan berakhir dengan Z, yang berasal dari kerajaan Rom Kuno, huruf Rumawi, huruf Roman, huruf Latin;

merumikan menyalin (menulis) ke dalam tulisan Rumi;

perumian

berkongsi