rumah-rumah

1. banyak rumah;

2. = rumah-rumahan sesuatu yang menyerupai rumah atau boleh disamakan dengan rumah, tiruan daripada rumah;

berumah
1. mempunyai (memiliki) rumah:
seorang muda yang berkedudukan tinggi, berbudi bahasa, dan ~ besar;

2. = ~ tinggal diam (tinggal) di:
ia lebih suka ~ di Ulu Langat;

3. =

berumah tangga bagai ~ di tepi tebing (peribahasa) selalu tidak aman hatinya (selalu keluh-kesah dan lain-lain);

berumahkan menjadikan sebagai rumah:
orang Arab yang hidup ~ khemah yang dibuat daripada kulit unta;

memperumahkan mengahwinkan (memperisterikan, mempersuamikan):
lebih lekas anakanda diperumahkan lebih elok;

perumahan
1. kumpulan rumah, rumah-rumah tempat tinggal:
Petaling Jaya sebuah kota kecil ~ dan perusahaan;
syarikat ~
syarikat yang mendirikan rumah-rumah (untuk ahli-ahli atau untuk dijual);

2. perihal pengurusan tempat tinggal (rumah):
masalah ~ sedikit sebanyaknya sudah dapat diatasi dengan pembinaan rumah-rumah pangsa;
pejabat ~
pejabat yang mengurus rumah pegawai kerajaan;

3. tanah kosong (tapak) untuk mendirikan rumah:
kawasan ~ baharu di Kampung Tunku;

4. = perumah kayu tempat mata ketam (serut);

5. [Minangkabau] [arkaik] pendirian, maksud:
~mu sudah jelas kini;

perumah (Biologi) tumbuhan atau haiwan yang digunakan oleh parasit sebagai tempat tinggalnya, serta sebagai sumber makanan dan perlindungan.

berkongsi